Teenuse tingimused

Teenuse tingimused

Üldised tingimused

Kohaldatakse kõigi kliendilepingute suhtes
The Trusted Course on ettevõte, mis on registreeritud haridusasutus Ühendkuningriigi õppeasutuste registri numbri 10090538 all ja asutatud Ühendkuningriigis ADVANCE CORP LTD nimel ettevõtte numbri 13840224 all (” ADVANCE CORP LTD “, “meie”, “meie” või “meie”) ja teie (“kasutaja”, “teie” või “teie”). Käesolev leping sätestab üldised tingimused, mille alusel te kasutate veebilehte thetrustecourse.com ja selle tooteid või teenuseid (ühiselt “Veebileht” või “Teenused”).

Juurdepääsu veebilehele ja selle kasutamist pakub ainult The Trusted Course (käesolevates tingimustes viidatud kui “meie”, “meie”, “meie” või “kolledž”).

Kursusele registreerudes ja veebilehte kasutades kinnitate, et olete lugenud ja nõustute käesolevate kasutustingimustega ja privaatsuspoliitikaga.

Kui võtate organisatsiooniga telefoni teel ühendust, kinnitate, et olete lugenud ja nõustute meie telefonisalvestamise poliitikaga.

Need tingimused kehtivad ka The Trusted Course’i sotsiaalmeedia saitidele.

Neid tingimusi kohaldatakse kõigi kliendilepingute suhtes.

Te nõustute kasutama Veebilehte ainult kooskõlas käesolevate Tingimustega, seaduslikel eesmärkidel ja viisil, mis ei riku kellegi teise õigusi ega piira ega takista kellegi teise õigust kasutada ja nautida Veebilehte.

Me jätame endale õiguse muuta tingimusi igal ajal ja teavitame teid muudatuste tegemisest.

Veebisaidi kättesaadavus

 1. liige tunnistab, et andmete liikumine Internetis võib põhjustada viivitusi
  veebilehelt teabe allalaadimise ajal ja vastavalt sellele ei vastuta ettevõte viivituste eest, mis on tavapärased Interneti kasutamise käigus.
 2. Liige tunnistab ja aktsepteerib, et veebileht ei ole selliste viivituste või viivituste tõttu, mis on põhjustatud ettevõtte poolt veebilehe uuendamisest, muutmisest või tavapärasest hooldusest, pidevalt ööpäevaringselt kättesaadav.

1. Teie isikuandmed

The Trusted Course on kindlalt pühendunud meie veebilehe külastajate esitatud teabe privaatsuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmisele. Meie kohustus kajastub meie privaatsuspoliitikas.

Me järgime asjakohaseid andmekaitsepõhimõtteid ja töötleme kõiki isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele .

2. Liikmete sisselogimine

2.1 Te tunnistate, et kui teie poolt esitatud teave on vale, ebatäpne, ebatäpne või ebatäielik, jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie liikmesus ja õpingud.

2.2 Registreerimisel kasutab institutsioon tavaliselt teie e-posti aadressi teie liikme/Username’ina. Te võite seda muuta kohe pärast registreerimise kinnituse saamist;

2. 3 Te ei tohi valida Liikme/Kasutajanime, mis on või võib olla ebaseaduslik, on või võib olla kaitstud kaubamärgi või muude omandiõigustega, on vulgaarne või muul viisil solvav või võib põhjustada segadust. Me jätame endale õiguse lükata tagasi mis tahes liikme/kasutaja nime.

2.4 Kui teil on põhjust arvata, et teie salasõna ei ole enam turvaline, peate viivitamatult oma salasõna muutma, uuendades oma liikme/kasutaja nime andmeid.

3. The Trusted Course Institution Tooted – Meie kursused ja kaubad

3.1 Toote kättesaadavus

3.1.1 Kõik tooted on avaldamise ajal laos. The Trusted Course Institution ei saa garanteerida, et mõni konkreetne toode on saadaval, ja seetõttu ei võta vastutust toodete eest, mis on välja müüdud. Kui toode on välja müüdud ja tellimus on vastu võetud, püüame leida alternatiivi; kui see ei ole võimalik, tagastatakse raha täies ulatuses.

3.1. 2 Kõikide kaupade suhtes kehtivad Ühendkuningriigi maksud, mis on hinna sees. Kahjustatud kauba kohta tuleb esitada kirjalik pretensioon e-posti teel 48 tunni jooksul pärast kauba kättesaamist. Usaldusväärne kursuseõppeasutus ei võta vastutust pärast seda perioodi esitatud nõuete eest.

3.1. 3 Usaldusõppeasutus jätab endale õiguse muuta kursust mis tahes hetkel õppe- või registreerimisperioodi jooksul. Algse kursuse asemel pakub The Trusted Course Learning Institution sama või kõrgema taseme kursust esialgse kursuse asemel. Kursus on siiski sama ainevaldkond. Sellisel juhul algab õppeperiood uuesti uue kursuse alguskuupäevast ja kursuse lõppemine on alati pikim õppeperiood.

3.2 Kursuse kirjeldus ja pikkus

3.2. 1 Üliõpilane vastutab selle eest, et ta on lugenud ja mõistnud meie kodulehel olevaid kursuste kirjeldusi, kus on selgelt kirjas kursuse kestus. Usaldusasutus ei võta vastutust õpilaste eest, kes ei täida kursuse kestuse nõudeid.

3.3 Kursuse laiendamine

3.3.1. Institutsioon pakub kuni 3 kuu pikkust pikendust institutsiooni äranägemisel ja alates kehtivusaja lõppemisest (ei ole võimalik BTEC HNC kursuste puhul). Kohaldatakse kuutasu. Üksikasjad on esitatud veebilehel.

3.4 Vastutus õppematerjalide eest

3.4.1 Me kinnitame, et mis tahes kursusega seotud materjalid koos kõigi meie poolt aeg-ajalt tehtud paranduste ja uuendustega, mis võivad olla mis tahes formaadis ja mida õpilane vajab kursuse läbimiseks (“kursuse materjalid”), vastavad rahuldavale kvaliteeditasemele; me ei kinnita siiski, et need on veatud.

3.4. 2 Te vastutate kursuse materjalide õigeaegse kontrollimise eest. Lisaks olete kohustatud meid 14 päeva jooksul pärast kättesaamist teavitama mis tahes kõrvalekaldumistest.

3.4. 3 Juurdepääs õppematerjalidele, välja arvatud on-line juurdepääs, korraldatakse pärast 14 päeva möödumist registreerimisest. Institutsioon ei saa võtta vastutust paberkandjal õppematerjalide hilinemise eest, mis on tingitud postiteenustest või teie aadressi muutumisest postitamisperioodi jooksul.

3.5 Kõikide kursuste materjalide ohutus ja turvalisus

3.5. 1 Üliõpilane vastutab selle eest, et kõik õppematerjalid/dokumendid/TMA-d/AP-d jne. oleksid turvaliselt ja kindlalt hoitud, kuna need antakse ainult üks kord.

3.5.2 Kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb kõik kursusetööd ja küsimused üles laadida juhendajale ülikoolilinnakus pakutavate üleslaadimisvõimaluste kaudu. Sellekohaseid suuniseid selgitatakse õpilaste käsiraamatutes. Institutsioon ei saa võtta vastutust õpilaste eest, kes ei järgi antud juhiseid.

3.5.3 Kui ei ole sätestatud teisiti, peaksid üliõpilased säilitama kõigi kursusetööde ja juhendajate tagasiside koopiad, kui nad peaksid neid mingil põhjusel vajama pärast 4 aasta möödumist kursuse lõpetamisest.

3.5. 4 Teie kohustus on regulaarselt lugeda kõiki muid teie kontol olevaid dokumente, nt teie õpilaste käsiraamatuid ja lisaressursse.

3.5. 5 Teie ülikoolikonto, mis sisaldab online-sõnumeid teie juhendaja ja kolledžiga, koos teie kursusetööga jääb kolledžist kättesaadavaks 4 aastaks pärast kursuse lõpetamist, misjärel see turvaliselt kustutatakse. Selle aja jooksul võite meiega ühendust võtta, et taotleda täiendavaid digitaalseid koopiaid oma esitatud töödest, märkusi oma dokumentide kohta ja muud suhtlust kolledžiga.

4. Veebisaidi sisu ja teabe täpsus

4.1 Veebisaidi sisu on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks või kasutamiseks. Need ei kujuta endast nõustamist ja neile ei tohiks tugineda ühegi otsuse tegemisel (või sellest hoidumisel).

4.2 Kolledž ei kinnita, et veebisaidil sisalduv või selle kaudu kättesaadav teave on täpne või täielik, mistõttu ei tohiks sellele sellisena tugineda. Te ei tohiks sellisele teabele tugineda.

4. 3 Kõik teie ja mis tahes muu isiku vahel sõlmitud kokkulepped, mis kasutavad või on nimetatud saidil, on täielikult teie ainuisikulisel vastutusel ja riskil. Veebisaidil sisalduv või selle kaudu kättesaadav teave muutub regulaarselt. Me võime igal ajal ja ilma etteteatamiseta teha saidile parandusi või muudatusi.

4. 4 Veebisaidil võivad teie mugavuse huvides olla teiste veebisaitide aadressid või lingid neile. Institutsioon ei halda ega jälgi teisi veebisaite ning me ei võta vastutust teiste veebisaitide sisu eest. Ükski link ei ole mõeldud ega tohiks olla tõlgendatav kui meie poolt mingi teise veebisaidi kinnitamine.

4.5 Kui me viitame teisele veebisaidile, püüame teha võimalikult selgeks, et te lahkute veebisaidilt. Teie kohustus on kontrollida kõigi teiste külastatavate veebisaitide kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat.

4.6 Me ei garanteeri, et saidi kasutamine:

 1. ühildub kogu riistvara ja tarkvaraga;
 2. on katkematu või vigade või viiruste vaba;
 3. annab kasutajatele mingi konkreetse tulemuse või
 4. parandatakse defektid, välja arvatud need defektid, mida The Trusted Course Learning Institution on seaduse alusel kohustatud parandama).

4. 7 Teie vastutate selle eest, et võtate asjakohaseid meetmeid tagamaks, et Saidi kasutamisel mis tahes seadmes kontrolliksite regulaarselt viiruste olemasolu ja kaitsete end nende eest.

4. 8 Me ei tee mingeid avaldusi Veebisaidil sisalduva või selle kaudu kättesaadava sisu, teabe ja teenuste sobivuse kohta. Kõik sellega seotud garantiid, tingimused, sealhulgas kõik seadusest või muul viisil kaudselt tulenevad garantiid, tingimused rahuldava kvaliteedi ja eesmärgipärasuse kohta, on välistatud seadusega lubatud ulatuses. Kahtluste vältimiseks hõlmab see ka materjale, millele pääseb ligi mis tahes muu isiku või organisatsiooni hallatavate veebisaitide (sealhulgas kodulehtede, veebilehtede või neis sisalduvate dokumentide) linkide kaudu.

4.9 Internet ei ole turvaline sidevahend. Teised inimesed või organisatsioonid võivad e-kirju kinni pidada. Te ei tohiks saata meile veebilehe kaudu või e-posti teel mingeid teateid, mis sisaldavad isikuandmeid (sealhulgas delikaatseid isikuandmeid) ja/või konfidentsiaalset teavet teie või mõne teise isiku kohta, välja arvatud juhul, kui te nõustute, et selline side saadetakse teie enda vastutusel ja tingimusel, et me ei vastuta mis tahes kahju eest, mida te selle tulemusena võite kanda (välja arvatud kahju, mida ei saa seaduse alusel välistada või piirata, nagu on osutatud eespool).

5. Teie juhendaja toetus

5. 1 Te peaksite ootama, et saate vastuse kõigile küsimustele, mida esitate Campus süsteemi kaudu, oma kursuse käsiraamatus märgitud aja jooksul. See kehtib ka kursusetööde hindamiseks ja tagasiside andmiseks ettenähtud tähtaegade kohta.

5.2 Juhendajad vastavad ainult nendele küsimustele, mis on esitatud Campus-süsteemis. Juhendajad hindavad töid ja annavad tagasisidet ainult Campus süsteemi kaudu.

5.3. Institutsioon ei saa võtta vastutust üliõpilaste eest, kes ei järgi käsiraamatus toodud juhendaja kontaktisiku suuniseid või juhendaja nõuandeid ja tagasisidet ülesannete kohta, mis hiljem tekitab neile probleeme.

6. Maksed

6. 1 Kursuse kogumaksumus ja kogu maksumus PEAB olema tasutud enne, kui õppeasutus väljastab lõpetamistunnistuse või taotleb tunnistust väljaandvalt asutuselt.

6.1.1 Portfoolio tasud – palun arvestage, et seoses eksamite tühistamisega, kui A-taseme eksamid ja IGCSE eksamid tühistatakse, võib teil olla vaja esitada täidetud kursusetööde portfoolio, mis tuleb saata teie registreeritud eksamikeskusesse.

6.2 Kui te ei tee maksetähtajaks makseid, võime nõuda asjakohast makset, mida me oma äranägemise järgi sobivaks peame. Me jätame endale õiguse muuta osamaksegraafiku kuupäeva või proovida ebaõnnestunud osamakseid igal ajal uuesti.

6.3 Kui õpilane ei suuda jätkuvalt makseid teha, on institutsioonil õigus suunata võlg võlgade sissenõudmise agentuuri. See toimub pärast 21 päeva möödumist esialgsest ebaõnnestunud maksetaotlusest.

6.4 Kui kasutatakse võlgade sissenõudmise agentuuri, võivad meile võlgnetavale jäägile lisanduda täiendavad kulud, mille peate tasuma. Te suhtlete ainult määratud asutusega ja kui võlga ei maksta, võidakse see esitada ka peamistele reitinguagentuuridele, mis mõjutab teie võimet saada tulevikus krediiti.

6.5 Kui konto antakse üle välisele võlgade sissenõudmise asutusele, kui õpilane on 16-aastane või noorem, vastutab rahaliselt kõigi järelejäänud võlgade eest õpilase kontole lisatud nõusolekukirjas nimetatud käendaja.

6.6 Kahtluste vältimiseks, kui te soovite kursuse katkestada mis tahes ajal, siis tuleb kursuse eest tasuda kogu summa, kuna olete sõlminud õiguslikult siduva lepingu, et maksta kursuse tasu täies ulatuses ja vajaduse korral lisatasud.

7. Kvalifikatsioonide tulemused – kutsekursused

7.1 Õppejõudude poolt hinnatud kursusetööde kvaliteet tagatakse kolledži sisemise kvaliteeditagamissüsteemi kaudu. Akrediteeritud kursuste kvaliteeti kontrollib enne tunnistuste väljastamist asjaomane sertifitseerimisasutus. Sellise vastutusega isikuid nimetatakse tõendajateks. Kolledži sisemine kontrollija ei ole sama isik, kes teie tööd algselt hindas.

7.2 Kui teie tööde hindamisel tekib vaidlus, on sisekontrollija otsus kolledži lõplik hinne, mis esitatakse hindamisasutusele.

7.3 Väga harvadel juhtudel, kui hindamisasutus ei nõustu kolledži soovitatud hindega ja ei anna tunnistust, on nende otsus lõplik. Kolledž teavitab üliõpilast kirjalikult õppeasutuse otsusest.

7.4 Sise- ja välitõendajad ei tee mingil juhul otsest koostööd üliõpilastega.

8. Sertifitseerimine ja akadeemilised viited

8.1 – 3. taseme kolledži diplom

8.1. 1. Õpilased, kes on edukalt omandanud 3. taseme kolledži diplomi, saavad oma reljeefse tunnistuse digitaalse koopia. Sertifikaadid väljastatakse 8 nädala jooksul pärast ühe kursuse lõpetamist.

8.1.2 Kui õpilane mingil põhjusel ei suuda sooritada online eksamit, pakub Oxford Learning College ühekordset võimalust uuesti sooritada eksam. See on tasuline – vt veebisait. Kui õpilane ei suuda eksami korduseksamit sooritada, peab ta end uuesti registreerima, kui ta soovib teha uue katse, ning kursuse tasu tuleb tasuda täies ulatuses.

8.1.3 Kursuste tunnistused saadetakse digitaalselt ja ostetud reljeefse trükitud tunnistuse puhul tähitud postiga. Üliõpilane vastutab selle eest, et kolledžile oleks esitatud õige postiaadress, kuhu tunnistus tuleb toimetada. Kolledž ei võta vastutust õpilase poolt esitatud postiaadressile toimetatud tunnistuse kadumise või tagastatud tunnistuse eest.

8.2 Akrediteeritud kursuse sertifitseerimine

8.2.1 Kui üliõpilane on oma kursuse edukalt lõpetanud, tellitakse sertifikaat vastavast õppeasutusest.

8.2.2 Institutsioonil on sertifikaatide väljastamise tähtaegade osas piirangud, kuna väljaandvad asutused viivad läbi omaenda välise kvaliteedi tagamise protsessi, nagu eespool mainitud.

8.2.3. Institutsioon ei saa võtta vastutust selle eest, kui pika aja jooksul täidab väljaandev asutus oma menetlusi enne tunnistuse väljastamist. Institutsioon teeb kõik endast oleneva, et protsessi kiirendada.

9. Akadeemilised viited

9. 1 Akadeemilised soovitused, prognoositavad hinded ja kinnituse õppimise kohta väljastatakse 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist veebilehelt.

10. A-taseme kursused – eksamid ja kursusetööd

10. 1 Erialase kandidaadina on üliõpilane kohustatud leidma eksamikeskuse.

10.2 Kursusetööde komponentide üliõpilased vastutavad selle eest, et nende valitud eksamikeskus hindaks kursusetööd ettenähtud aja jooksul.

10.2.1 Nagu punktis 6.1.1 Portfellimaksud – palun arvestage, et seoses eksamite tühistamisega, kui A-taseme eksamid ja IGCSE eksamid tühistatakse, võib teil olla vaja esitada täidetud kursusetööde portfoolio, mis tuleb saata teie registreeritud eksamikeskusesse.

Seda teeb teie nimel kolledž ja selle teenuse maksumus on 50 naela portfelli kohta (see on 50 naelsterlingit aine kohta), mis saadetakse teie nimel.

10.3 Kui üliõpilane ei esita kursusetööd õigeaegselt eksamikeskusesse, ei ole kolledž vastutav.

10.4 Kui üliõpilane ei ilmu eksamile valitud eksamikeskusesse, ei ole kolledž vastutav selle eest.

11. Kursuse ülekandmine

11. 1 Meil on ainuõigus otsustada, kas kursust võib teie poolt kolmandale isikule üle anda. Iga selline taotlus tuleb esitada meile kirjalikult aadressil [email protected] 21 kalendripäeva jooksul pärast registreerimist.

11.2 Kui me lubame teil minna üle teisele kursusele, tasutakse katkestatud kursuse eest makstud kogumaksumus uue kursuse maksumusest maha; vahet ei tagastata. Siiski nõuame, et kui uus kursus on kallim kui lõpetatud kursus, tuleb ülekandmisel tasuda kogu jääk. Ülekandmise eest tuleb tasuda tavapärane tasu – üksikasjad on kättesaadavad meie veebisaidil: oxfordcollege.ac.

12. Tühistamised

12. 1 Pakume oma kursuste eest tagasimakseid vastavalt kehtivatele valitsuse õigusaktidele (2013. aasta tarbijakaitse-eeskirjade 3. osa) (“määrused”). Määrustega võetakse Ühendkuningriigi õigusesse üle mitmesugused direktiivid, sealhulgas direktiiv 2011/83/EL, mida tuntakse tarbijaõiguste direktiivi nime all. Määrustes on sätestatud, et tühistamisperiood lõpeb 14 päeva mööd umisel lepingu sõlmimise päevast. Registreerimisprotsessi lõpuleviimine on lepingu sõlmimise hetk, st kui üliõpilasele on eraldatud ülikooli konto ja talle on antud juurdepääs õppematerjalidele.

12.2 Tagasimakse taotlemiseks peate saatma kirjaliku sõnumi üliõpilasteenindusele oma ülikooli konto kaudu või e-posti aadressil [email protected]. Telefoni, live/veebivestluse või muude vahendite kaudu saadud tagasimaksetaotlusi ei võeta vastu. Teenuse taotluse vormile kantud tagasimaksetaotlusi võetakse vastu ainult üliõpilaselt või kursusetasu maksjalt. Tagasimaksed tehakse ainult maksja kontole.

12.3. Institutsioon ei rahulda tühistamistaotlusi väljaspool 14-päevast seadusandlikku tähtaega.

12.4 Tühistatud kursuse eest võtame 50,00 naelsterlingi suurust standardtasu. See tasu kehtib eranditult kõigi tühistamiste puhul.

12.5 Tagasimakseid makstakse 21 päeva jooksul.

** Ülaltoodu ei kehti IT-kursuste kohta**

IT-kursuste puhul:

12. 6 Kui kursus on broneeritud või korraldatud ja kui 14 päeva jooksul saadakse kas kirjalikult või suuliselt taotlus kursuse tühistamiseks ning kui kursusevarale ei ole juurdepääsu, siis see rahuldatakse. Tagasimaksmise korral kohaldatakse Oxford Learning College’i kulude katmiseks järgmist haldustasu:

 • Kursuse maksumus Kuni £5,000 Administratsioonitasu £150 + käibemaksu

Tarbijalepingu 2013. aasta määruste tõttu ei saa me pärast kursusele juurdepääsu tagastamist raha tagasi maksta. Palun veenduge, et teil on õige kursus enne selle kasutamist.

13. Autoriõigus

13. 1 Kõik kursuse materjalidega seotud autoriõigused ja muud intellektuaalomandiõigused kuuluvad meile või on meile litsentseeritud. Kogu materjali või selle osa kopeerimine, kohandamine või mis tahes muu kasutamine ilma meie selgesõnalise loata on rangelt keelatud.

13. 2 Sõnumite edastamisel tuleb alati järgida autoriõigusi. Kahtluse korral tuleb teil küsida autorilt järele.

14. Intellektuaalne omand

14. 1 Kõik autoriõigused, kaubamärgid, disainilahenduste õigused, patendid ja muud intellektuaalomandi õigused (registreeritud ja registreerimata) ning kogu Veebisaidil asuv sisu jäävad institutsioonile või selle litsentsiandjatele. Kui kolledži poolt antud litsentsis ei ole konkreetselt sätestatud, ei tohi te asutuse sisu kopeerida, paljundada, uuesti avaldada, lahutada, dekompileerida, ümberprojekteerida, alla laadida, postitada, edastada, edastada, üldsusele kättesaadavaks teha ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

14.2 Veebisait pakub hüpertekstilinkide kaudu juurdepääsu teiste veebisaitide ressurssidele ainult sirvimise eesmärgil ning sel viisil ei toeta me ühtegi lingitud üksust ega luba ühtegi tegevust, mis võib rikkuda autoriõigusi või muid kolmandate isikute õigusi, mis on seadusega või rahvusvaheliste lepingutega kaitstud kogu maailmas. Me ei võta mingit vastutust ega vastutust mis tahes kolmanda osapoole veebilehtedel sisalduvate materjalide eest.

15. Nullipoliitika

15.1 Te nõustute kasutama asutuse veebilehte ja asutuse sotsiaalmeedia saite ainult kooskõlas käesolevate kasutustingimustega, seaduslikel eesmärkidel ja viisil, mis ei riku kellegi teise õigusi, ei piira ega takista kellegi teise õigust kasutada ja nautida veebilehte ja meie sotsiaalmeedia saite.

15. 2 Saidi teatud leheküljed ja sotsiaalmeedia saidid võimaldavad teil postitada, saata või üles laadida sisu ja teavet. Kui te seda teete, loeme seda nii, et olete lugenud ja nõustute käesolevate kasutustingimustega.

15. 3 Te ei tohi sellist sisu või teavet postitada, saata ega üles laadida:

 1. välja arvatud juhul, kui te omate või teil on asjakohased õigused kasutada intellektuaalomandi õigusi, mis on olemas selles sisus ja teabes või sellega seoses, ning kui te ei ole kindel, et selle postitamine, saatmine või üleslaadimine ei riku ühegi teise isiku või organisatsiooni õigusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigusi);
 2. mis on või mida võib pidada institutsiooni, selle klientide või klientide või mis tahes muu isiku või organisatsiooni kohta laimavaks, solvavaks, ahistavaks, halvustavaks või ebasobivaks;
 3. mis häirib veebilehe sisese dialoogi kulgu;
 4. mis kehastab teist isikut;
 5. mis sisaldab konfidentsiaalset teavet institutsiooni või mõne teise isiku või organisatsiooni kohta (välja arvatud juhul, kui teil on meie või teise isiku või organisatsiooni luba);
 6. mis sisaldab solvavat, rõvedat või kuritegelikku sisu või mis tahes muud sisu, mis võib institutsiooni, selle kliente või kliente või teisi isikuid või organisatsioone häbistada, ja
 7. mis sisaldab mis tahes isikuandmeid teise isiku kohta, sealhulgas (loetelu ei ole ammendav) nimed, kontaktandmed ja delikaatsed isikuandmed (näiteks teave tuvastatud või tuvastatava isiku vaimse või füüsilise tervise, rassilise või etnilise päritolu, usuliste või muude veendumuste kohta).

15.4 Me ei vastuta mis tahes sisu ja/või teabe eest, mida te veebilehele postitate, saadate või üles laadite. Me jätame endale õiguse võtta ilma etteteatamiseta ja omal äranägemisel tagasi mis tahes sellist sisu ja/või teavet ning esitada teie vastu mis tahes hagi, mis on meile kohaldatavate seaduste alusel kättesaadav.

15. 5 Kõik telefonikõned kolledžisse ja kolleegiumist salvestatakse koolituse ja kvaliteedi tagamise eesmärgil. Käesolevas eeskirjas toodud reeglid kehtivad kõigi telefonikõnede suhtes.

15.6. Institutsioon jätab endale õiguse visata välja kõik üliõpilased, kes ei järgi seda poliitikat, ilma et neil oleks õigust õppemaksu tagastamisele.

15.7 See nulltolerantsi poliitika kehtib ka pärast seda, kui olete institutsioonis õppinud. Institutsioon jätab endale õiguse võtta teie vastu õiguslikke meetmeid, kui leitakse, et te näitate sellist keelatud käitumist.

16. Kaebused

16. 1 Kirjalikult aadressil [email protected] esitatud kaebustele vastatakse 28 tööpäeva jooksul.

17. Muud terminid

17. 1 Ükski lõdvendus või järeleandmine, mida me teile võimaldame, ei mõjuta meie käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi.

17.2 Kui mõni osa käesolevatest tingimustest tunnistatakse jõustamatuks, jäävad ülejäänud tingimused jõusse.

17.3 Kõik käesolevatest tingimustest tulenevad kohustused ja kohustused on teie suhtes täitmisele pööratavad pärast teie lepingu lõpetamist The Trusted Course Learning Institution’iga.

17. 4 Me ei välista ega piira oma vastutust (kui see on olemas) teie ees:

 1. mis tahes kohustuste rikkumise eest, mis tuleneb kaupade müügi seaduse (Sale of Goods Act 1895) paragrahvist 14;
 2. meie hooletusest tulenevate kehavigastuste või surmajuhtumite eest;
 3. mis tahes asjaolude eest, mille puhul oleks meie jaoks ebaseaduslik välistada või püüda välistada vastutust; või
 4. pettuse eest.

17.5 Te kohustute kaitsma, hüvitama ja hoidma meid, meie tütarettevõtteid ning meie ametnikke, direktoreid, töötajaid ja esindajaid kahjude, kahjude, kahjude või kulude eest, sealhulgas mõistlike õigusabikulude eest, mis tulenevad käesolevate kasutustingimuste rikkumisest või on sellega kuidagi seotud, ning hoidma meid ja meie tütarettevõtteid ning meie ametnikke, direktoreid, töötajaid ja esindajaid kahjude eest.

18. Garantiid ja vastutuse piiramine

18.1 Me garanteerime, et osutame kõiki teenuseid mõistliku oskuse ja hoolsusega.

18.2 Me kavatseme tugineda käesolevas dokumendis sätestatud kirjalikele tingimustele.

18.3 Välja arvatud meie hooletusest tulenev vastutus surma või isikukahju eest, ei vastuta me: (a) kahju, mida ei olnud võimalik ette näha mõlemal poolel, kellega teie leping institutsiooniga sõlmiti; (b) kahju, mis ei ole põhjustatud meiepoolsest rikkumisest; või (c) ärikahju ja/või kahju mittekasutajatele.

18.4 Meie vastutus otsese kahju eest, mis tuleneb meie hooletusest (välja arvatud vastutus surma või kehavigastuse eest), lepingu rikkumisest või mis tahes muust tegevusest, mis tuleneb teie lepingust asutusega või sellega seoses, on piiratud asutusele seni makstud koguhinnaga.

18.5 Välja arvatud meie hooletusest tuleneva vastutuse korral surma või kehavigastuse eest, ei vastuta me ühegi kaudse või kaudse kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, saamata jäänud tulu, saamata jäänud võimalused või teie kohustused kolmandate isikute ees või kokkulepped kolmandate isikutega), mis võivad teil tekkida seoses teie ja asutuse vahelise lepinguga või sellega seoses.

Te võite (igal ajal) loobuda nende teadete saamisest meilt. Kui soovite mitte saada turundusteateid või valida, kas soovite neid teateid saada.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!