Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Eich Data Personol

O’r eiliad y byddwch chi’n The Trusted Course Learning rydym yn dechrau casglu data amdanoch chi. Gwnawn hyn i’n galluogi i ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl i chi gyda ni. Byddwn yn creu ac yn cynnal cyfrif ar eich rhan, bydd y cyfrif hwn yn nodi pethau fel eich cyfranogiad ar gyrsiau, eich asesiadau a’ch cyfathrebu â naill ai Gwasanaethau Myfyrwyr neu’ch Tiwtor.

Rydym yn monitro ac yn casglu’r data drwy dair prif ffrwd, ein gwefan a’n campws ar-lein, drwy negeseuon e-bost a thros y ffôn.

Sut rydym yn defnyddio eich Data

Mae’r data rydym yn ei gasglu a’i gadw amdanoch yn cael ei ddefnyddio i ddarparu ein gwasanaethau’n briodol, eich cefnogi drwy eich taith ddysgu ac i fodloni unrhyw ofynion cyfreithiol y gallai fod angen i ni eu bodloni (er enghraifft hawlio tystysgrifau gan Gyrff Dyfarnu).

Er mwyn cadw eich profiad dysgu mor effeithlon â phosibl gyda The Trusted Course Learning , o bryd i’w gilydd efallai y byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi am gymwysterau neu wasanaethau eraill yr ydym yn eu cynnig a allai fod o ddefnydd i chi. Byddwn hefyd yn gofyn am adborth gennych chi unwaith y byddwch wedi cwblhau eich astudiaethau i’n helpu i wella profiadau dysgu myfyrwyr eraill.

Gallwch (ar unrhyw adeg), optio allan o gael yr hysbysiadau hyn gennym ni. Os byddai’n well gennych beidio â chael unrhyw hysbysiadau marchnata neu ddewis cael yr hysbysiadau hyn, cysylltwch â ni trwy’r dulliau canlynol:

E-bost: [email protected]

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich data fel pe bai’n ddata ein hunain a byddwn yn rhannu eich data neu’ch gwybodaeth dim ond pan fyddwch yn ein hawdurdodi i wneud hynny.

Unwaith y bydd cyfnod o 4 blynedd wedi mynd heibio ar ôl cwblhau eich cwrs, bydd eich gwaith, gwybodaeth a chyfrif i gyd yn cael eu dileu o’n systemau. Os byddwch mewn dyled i’r sefydliad, byddwn yn cadw gwybodaeth eich cyfrif am 10 mlynedd, ond bydd eich cyflwyniadau gwaith a gwybodaeth arall yn cael eu dileu yn unol â’r cyfnod o 4 blynedd a grybwyllwyd eisoes.

Gyda phwy rydym yn Rhannu eich Data?

Ar adegau mae angen rhannu eich data personol gyda gwasanaethau a darparwyr allanol (fel argraffwyr neu Gyrff Dyfarnu). Os yw hyn yn angenrheidiol, dim ond y wybodaeth ofynnol sy’n cael ei rhannu a gwneir hynny dan rwymedigaethau cyfrinachedd llym.

Sut gallwch chi gael mynediad i’r wybodaeth a gedwir amdanoch chi?

Yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol , gallwch ofyn am gael gweld copi o’r wybodaeth sydd gennym ar eich cyfrif a gofyn i unrhyw wybodaeth anghywir amdanoch gael ei newid. Gallwch hefyd ofyn i’ch data gael ei gyfyngu neu ei ddileu o’n systemau.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!